Års- och hållbarhets­redovisning 2020
– Sammanfattning

Ladda ner årsredovisningen

Års- och hållbarhets­redovisning 2020
Sammanfattning

Ladda ner årsredovisningen (PDF)
Coor i korthet
VD-ord
Mål och utfall
Strategi
Medarbetare
Verksamhet
Hållbarhet
Coor som investering

Coor i korthet

Vision som visar vägen

Coor skapar de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje. Vi strävar ständigt efter att bygga team och service­lösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst.

9
591

Nettoomsättning, MSEK

556

Justerat EBITA, MSEK

643

Operativt kassaflöde, MSEK

9
0
29

Antal anställda vid årets slut (FTE)

VD-ord

”Coors drygt 11 000 medarbetare speglar samhället i stort, när det gäller kultur, bakgrund, ålder och kön. Jag är övertygad om att dessa olikheter stärker oss som bolag.”

AnnaCarin Grandin
Vd och koncernchef

Läs VD-ordet

2020 i siffror

Mål och utfall

Organisk tillväxt

Mål 5 %

Över en konjunkturcykel ska Coor växa organiskt med 4–5 procent årligen.

Utfall –7 %

Coors abonnemangsvolymer står fortsatt starka medan pandemin påverkat bolagets rörliga volymer negativt.

Graph of Organic growth

Lika möjligheter

Mål 50 %

Målet är att könsfördelningen på chefsnivå inom Coor ska vara 50/50.

Utfall 49,5 %

Andelen kvinnor i chefsposition uppgår till 49,5 procent i hela verksamheten, vilket är i linje med bolagets målsättning.

Graph of Equal opportunities

2020 i siffror

Mål och utfall

Organisk tillväxt

Mål 5 %

Över en konjunkturcykel ska Coor växa organiskt med 4-5 procent årligen.

Utfall -7 %

Coors abonnemangsvolymer står fortsatt starka medan pandemin påverkat bolagets rörliga volymer negativt.

Graph of Organic growth

Kassa­generering

Mål >90 %

På medellång sikt ska Coor upprätthålla en kassagenerering som överstiger 90 procent.

Utfall 108 %

Strukturerat arbete med kassaflödet ger förbättrat rörelsekapital och balanserad investeringsnivå, vilket ger hög kassagenerering.

Graph of Cash conversion

Strategi

Vår strategi

Coors strategiska plattform består av fyra områden som sätter riktningen för hela verksamheten. Dessa områden visar vägen vid prioriteringar och beslutsfattande och leder mot visionen att Coor ska skapa Nordens bästa arbetsmiljöer. Allt för att våra kunder ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

Vision

Coor skapar de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje. Vi strävar ständigt efter att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst.

Affärsidé

Coors affärsidé är att ta över, sköta och utveckla service i kontor, fastigheter, produktionsanläggningar och i offentlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt, långsiktigt hållbart och värdeskapande sätt i förhållande till kunder, medarbetare och investerare, men också för samhället och miljön i stort.

Fyra strategiska områden

Kundnära lösningar

Norden är Coors hemmamarknad. Närheten till kunderna och Coors kunskaper om lokala förhållanden gör det möjligt att erbjuda skräddarsydda och flexibla lösningar. Vi är lyhörda för våra kunders behov och arbetar kontinuerligt för att hitta balansen mellan skalfördelar i leveransen och kundanpassning. Coor arbetar med några av de största IFM-avtalen i Norden, bland annat Equinor, Aibel, Ericsson, Volvo och ICA samt Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården i Danmark, uppdrag som befäster bolagets nordiska marknadsledarskap.

Tillväxt inom IFM

Coor är marknadsledande i Norden inom integrerade facility management-leveranser till större verksamheter med komplexa behov. Coor ser fortsatt tillväxt inom IFM-segmentet, som växer snabbare än FM-marknaden som helhet. Allt fler kunder väljer att köpa majoriteten av sina servicetjänster av en större leverantör, som har resurser att satsa på utveckling och innovation. En IFM-leverantör som Coor kan dessutom hitta synergier mellan tjänsterna genom att använda personal till att utföra flera tjänster och på så sätt minska totalkostnaden för kunden.

Tillväxt inom enstaka tjänster

Som en stor aktör kan Coor erbjuda separata tjänster av hög kvalitet till marknadsmässiga priser. De tjänsteområden Coor valt att fokusera på är fastighetsservice, lokalvård samt mat & dryck, tjänster som finns i de flesta kundavtal. Tillväxten inom mindre affärer under verksamhetsåret var mycket god och Coor har som målsättning att fortsätta ta marknadsandelar.

Operationell effektivitet

Coor har ett starkt förbättrings- och effektivitetsfokus och strävar efter att vara bäst i branschen på att leverera tjänster som ger ökad kundnytta. Ständiga förbättringar av verksamheten är en viktig del av vardagen för Coors medarbetare. Innovationer som ökar kundernas effektivitet och minskar resursutnyttjandet bidrar dessutom till en hållbar utveckling.

Möt våra medarbetare

ALLT FUNGERAR MED COOR

Coor erbjuder ett hundratal olika tjänster inom en rad olika serviceområden, såsom fastighetsservice, lokalvård, post & gods, reception och mat & dryck. Vi på Coor är väldigt stolta över våra medarbetare, som varje dag kommer till jobbet med målet att skapa Nordens bästa arbetsmiljöer. Här möter du några av dem:

Ann-Cathrin Östman

Ålder: 55 år

Arbetsuppgifter: IT Service Manager

Berätta om ditt arbete?

– Jag är ansvarig för IT Education Service, dit de som har behov av hjälp med att skapa nya utbildningskoncept kan vända sig. Vårt senaste tillskott är Coor My Learning, en gamification-produkt. Coor My Learning ger oss möjlighet att med metoder från spelvärlden utveckla kunskaper och lära in nya beteenden inom exempelvis hälsa och säkerhet.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det roligaste är att stötta mina kollegor i skapandet av utbildningar. Att jobba tillsammans ger mig energi. Jag brukar säga att ”jag har det roligaste jobbet på Coor, men berätta det inte för någon ...”

Är det något särskilt som utmärker Coor som arbetsgivare?

– Jag har jobbat i många olika roller här sedan 2001 och Coor är ett ”vill-man-så-får-man-företag”. När man har lust och vilja att utvecklas får man chansen till det.

Hur har corona påverkat dig i arbetet?

– Det har blivit en mycket större efterfrågan på min hjälp. Vi pratar mycket om att vara innovativa och digitalisera våra tjänster, jag upplever att det arbetet går fortare nu när väldigt många av oss (som kan) arbetar på distans.

Läs hela intervjun
Stäng

Max Björkman

Ålder: 31 år

Arbetsuppgifter: Godsmedarbetare/vaktmästare

Berätta vad du gör hos Coor?

– Jag jobbar på godsmottagningen på huvudkontoret i Kista utanför Stockholm, där våra kunder är Coor och andra företag som sitter i samma byggnad. Här tar jag emot paket, hjälper till med utskick och går postrundor. Jag tillhör också vaktmästeriet och vi hjälper till i huset med olika servicearbeten, som att montera upp tv-skärmar, laga kontorsmöbler och sätta upp hyllor. Kan vi inte lösa det kunden behöver ser vi till att ta in hantverkare som kan. Vi vill vara en ”one-stop-shop” för att lösa kundens behov – de ska inte behöva leta efter rätt person.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Helt klart variationen! Ena dagen får jag sätta upp tavlor och nästa dag laga möbler. Det blir aldrig långtråkigt med mina vitt skilda arbetsuppgifter och jag får använda min kreativitet för att lösa kundens problem.

Har corona påverkat dig i arbetet?

– Vi har förstås inte kunnat jobba hemifrån men här på kontoret har det mesta fortsatt som vanligt, även om det har varit lite tomt på folk. Det har gett oss tid att ägna oss åt annat, som att organisera i förrådet.

Läs hela intervjun
Stäng

Veronica Andersson

Ålder: 40 år

Arbetsuppgifter: Kallskänksansvarig

Hur kan en dag se ut för dig?

– På morgonen förbereder vi allt till caféet, såsom frallor, wraps och smoothies. Sedan gör vi kalla tillbehör och sallader till bistron och därefter till restaurangens buffé. Varje fredag bakar vi och det är också mitt ansvar. Efter lunch börjar vi med förberedelserna inför nästa dag. Det är ett väldigt späckat schema!

Vad är bra service för dig?

– Att alltid ha gästerna i fokus och erbjuda det lilla extra. När jag lyckas med det känner jag mig nöjd när jag går hem från jobbet.

Vad är bäst med ditt jobb?

– Friheten! Mina chefer och kollegor har stort förtroende för mig och jag får vara med som en lagspelare i allt vi gör. Tack vare det har jag stor frihet att göra det jag själv känner är rätt. Och så mina arbetskollegor såklart – de är min familj!

Hur har corona påverkat ditt arbete?

– Det har påverkat oss en hel del, inte minst för att antalet gäster har varierat kraftigt under året. Vi har varit tvungna att arbeta på nya sätt, exempelvis med att hålla avståndet till gästerna och till varandra och byta ut redskapen löpande. Det har varit tufft och corona kommer nog att påverka oss under lång tid framöver.

Läs hela intervjun
Stäng

Yaowaret Sathianbun

Ålder: 58 år

Arbetsuppgifter: Lokalvårdare på sjukhus

Vad är bra service för dig?

– Jag ser till att det är fint och rent överallt, allt från vårdsalar till personalutrymmen och kontor. För mig handlar bra service om att göra en uppgift till 110 procent så att både kunderna och patienterna blir nöjda.

På vilket sätt arbetar ni hållbart?

– Vi använder engångsmaterial endast om det verkligen behövs. Vi städar också nästan helt utan kemikalier.

Vad tycker du om att arbeta på Coor?

– Jag är väldigt nöjd med mitt jobb på Coor, det är en arbetsgivare med ordning och reda. Jämfört med mina tidigare arbetsplatser är mitt nuvarande jobb mer utmanande och jag lär mig nya saker varje dag. Jag träffar också väldigt mycket människor, både vårdpersonal och patienter. Det är roligt och jag har fått nya vänner på jobbet.

Hur har corona påverkat ditt arbete under året?

– Jag har fått skyddsutrustning och instruktioner så att jag vet hur jag ska bete mig för att inte riskera att bli smittad eller smitta andra. Det gäller att vara försiktig och tvätta och sprita händerna ofta, jag känner mig inte orolig.

Läs hela intervjun
Stäng

Sebastian Torkkel

Ålder: 31 år

Arbetsuppgifter: Drifttekniker på sjukhus

Berätta vad du gör på dagarna?

– Vi börjar klockan sju med morgonmöte för arbetsgruppen där vi går igenom vad som har hänt under natten och om det är något akut vi måste ta tag i. Jag jobbar nästan enbart med medicinsk gas, alltså gaser och komprimerad luft av medicinsk kvalitet som distribueras direkt till patienterna via inandning eller annan behandling. Vi utför dagliga kontroller på bland annat kompressorer och gascentraler, hanterar felanmälningar löpande och gör även planerat underhåll när vi får tillgång till lokaler på sjukhuset som kan vara svåra att få tillträde till annars, som operationssalar.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Jag trivs väldigt bra med mina arbetsuppgifter. Det är spännande och varierande att jobba med gas och det händer mycket hela tiden, så den ena dagen är inte den andra lik. Jag får också väldigt många nyfikna frågor när jag är ute på avdelningarna och träffar vårdpersonalen där. Och så har jag grymma kollegor som jag trivs jättebra med!

Hur har corona påverkat ditt arbete?

– Det var påfrestande i början när vi inte visste vad som hände, men Coor är väldigt måna om vår säkerhet och hälsa. Vi har fått utbildning och har nu full koll på vad som gäller med skyddsutrustning och annat.

Läs hela intervjun
Stäng

Samina Lindblad

Ålder: 22 år

Arbetsuppgifter: Värdinna på Coors huvudkontor

Hur kan en vanlig dag se ut för dig?

– Som värdinna är jag spindeln i nätet och ansvarar för både det sociala och det praktiska. Jag tar emot besökare och ser till att det alltid ser snyggt ut i våra lokaler, som konferensrum, lounge och kök. Jag beställer varor, svarar på samtal och mejl och sorterar posten. Det är inga problem att få dagarna att gå.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det är mycket som är roligt med mitt jobb! Jag gillar att hjälpa människorna i huset – både våra besökare och de anställda. Det är också ett stort plus att vi är så många som jobbar här och att det vanligtvis är mycket liv och rörelse. Jag ser fram emot att komma till jobbet varje dag!

Hur har corona påverkat dig i arbetet?

– Eftersom vi har haft färre besökare har jag och min kollega fått tid att ta tag i saker vi annars har svårt att hinna med. Vi har också jobbat mycket med att förebygga smittspridningen på kontoret och hjälpt de som arbetar hemma med att få tillgång till utrustning. Det har handlat om att ge bästa möjliga service - men på ett annat sätt än vanligt.

Läs hela intervjun
Stäng

Ann-Cathrin Östman

Arbetsuppgifter: IT Service Manager

Berätta om ditt arbete?

–  Jag är ansvarig för IT Education Service dit de som har behov av stöd och hjälp att skapa nya utbildningskoncept, manualer eller enklare ”steg-för-steg-guider” kan vända sig. Vårt senaste tillskott av systemstöd är Coor My Learning som är en gamification-produkt. Coor My Learning ger oss möjlighet att med metoder från spelvärlden utveckla kunskaper och lära in nya beteenden.

Berätta om ditt arbete?

–  Jag är ansvarig för IT Education Service dit de som har behov av stöd och hjälp att skapa nya utbildningskoncept, manualer eller enklare ”steg-för-steg-guider” kan vända sig. Vårt senaste tillskott av systemstöd är Coor My Learning som är en gamification-produkt. Coor My Learning ger oss möjlighet att med metoder från spelvärlden utveckla kunskaper och lära in nya beteenden.

Läs hela intervjun
Stäng

Ann-Cathrin Östman

Arbetsuppgifter: IT Service Manager

Berätta om ditt arbete?

–  Jag är ansvarig för IT Education Service dit de som har behov av stöd och hjälp att skapa nya utbildningskoncept, manualer eller enklare ”steg-för-steg-guider” kan vända sig. Vårt senaste tillskott av systemstöd är Coor My Learning som är en gamification-produkt. Coor My Learning ger oss möjlighet att med metoder från spelvärlden utveckla kunskaper och lära in nya beteenden.

Berätta om ditt arbete?

–  Jag är ansvarig för IT Education Service dit de som har behov av stöd och hjälp att skapa nya utbildningskoncept, manualer eller enklare ”steg-för-steg-guider” kan vända sig. Vårt senaste tillskott av systemstöd är Coor My Learning som är en gamification-produkt. Coor My Learning ger oss möjlighet att med metoder från spelvärlden utveckla kunskaper och lära in nya beteenden.

Läs hela intervjun
Stäng

Verksamhet

NORDISK SPECIALIST

Norden är Coors hemmamarknad. Verksamheten finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vår uttalade nordiska strategi med närhet till kunderna och kunskap om de lokala förhållandena gör det möjligt för oss att erbjuda skräddarsydda leveranser.

Finland

7 %
Andel av koncernens omsättning
Läs mer om Finland

Sverige

51 %
Andel av koncernens omsättning
Läs mer om Sverige

Norge

22 %
Andel av koncernens omsättning
Läs mer om Norge

Danmark

20 %
Andel av koncernens omsättning
Läs mer om Danmark

Hållbarhet

Sunda affärer på ett hållbart vis

Coors hållbarhetsarbete sträcker sig genom hela värdekedjan, från leverantör till slutkund.

Affärsansvar

Coor ska ha en stabil finansiell utveckling och leverera hög kundnöjdhet genom att:

 • – 

  Ha en uthållig tillväxt och lönsamhet över tid, samtidigt som god affärssed tillämpas.

 • – 

  Leverera värdeskapande och innovativa lösningar baserade på kundernas krav på funktionalitet, effektivitet och säkerhet.

 • – 

  Tillhandahålla tillförlitlig och relevant information på ett säkert sätt.

 • – 

  Bidra till att kunderna uppnår sina mål.

Socialt ansvar

Coor ska ha engagerade och motiverade medarbetare, inga arbetsrelaterade skador eller långtidssjukskrivningar och lika möjligheter genom att:

 • – 

  Aktivt arbeta för välmående medarbetare och en säker arbetsmiljö.

 • – 

  Värna om mångfald och jämställdhet där varje medarbetare ska behandlas respektfullt och rättvist oavsett t. ex. kön och etnicitet.

 • – 

  Utveckla och engagera bolagets medarbetare.

 • – 

  Bidra till samhällsutvecklingen genom lokala samhälls­förbättrande initiativ.

Miljöansvar

Coor ska arbeta för ansvarsfull konsumtion och minskade utsläpp genom att:

 • – 

  Aktivt medverka till att minimera kundernas miljöpåverkan.

 • – 

  Bedriva ett strukturerat och proaktivt internt miljöarbete.

 • – 

  Aktivt arbeta med strategiska och taktiska leverantörer.

 • – 

  Halvera Coors klimatavtryck fram till 2025.

Coor som investering

”Vi har alltid arbetat enligt en kund­orienterad affärs­modell och det har varit en styrka även under den här krisen.”

Klas Elmberg
CFO

Läs Intervjun