Tillbaka
Coor som investering
”COORS KUNDORIENTERADE
AFFÄRSMODELL ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNG”
Coors kundorienterade affärsmodell har visat sig vara en vinnare även under coronakrisen. En investering i Coor är en investering i ett marknadsledande servicebolag med en stark historia av tillväxt, ökade vinster, stark kassagenerering och en historiskt hög utdelningsavkastning, säger Klas Elmberg, Coors CFO.

Hur skapar Coor tillväxt?

–  Coor säljer effektivitet och vi gör det med hög kvalitet i våra tjänster. Det gör att vi är duktiga på att behålla våra ­kunder samtidigt som vi drar fördel av lokala samordningsfördelar.

Vad har varit ditt fokus som CFO under det gångna året?

–  Mitt primära fokus har varit att säkra kassaflödet, hålla nere kostnaderna och skydda vårt resultat. Nyckeln till att vi stått så stabilt under året är vår affärsmodell, där 70–75 procent av intäkterna kommer från fasta abonnemang som delvis faktureras i förskott. Coor har en bra kundbas, med stabila kunder som värdesätter partnerskapet med Coor.

Vad har Coor haft för strategi för att hantera coronakrisen?

–  Viktigast har naturligtvis varit våra medarbetare och kunders hälsa och säkerhet. Vi har alltid arbetat enligt en kundorienterad affärsmodell och det har varit en styrka även under den här krisen. Vi har utgått från respektive kundkontrakt och jobbat med kundspecifika lösningar som håller över tid. Coors decentraliserade organisation med lokala kontraktschefer som har ett stort ansvar och mandat har varit en viktig tillgång under pandemin. Vi kunde därför snabbt hantera krisen ute i linjen, naturligtvis med stöd av ledningen och de krisgrupper som bildades i respektive land. Tack vare det starka lokala ledarskapet har vi varit både flexibla och snabba.

”Vi har alltid arbetat enligt en kundorienterad affärsmodell och det har varit en styrka även under den här krisen.”

Vilken effekt har pandemin haft på Coors olika affärsområden?

–  Pandemin har påverkat dem väldigt olika. Det största intäktsbortfallet har skett inom området mat och dryck, medan fastighetsområdet varit relativt stabilt även om det inte varit helt opåverkat. Däremot har efterfrågan på lokalvård ökat så här långt, en efterfrågan som vi tror kvarstår efter krisen. Lokalvård har under året gått från att vara en basvara till ett hantverk. Idag inser man att det inte går att bedriva verksamhet utan ett hygien- och säkerhetstänk – och de flesta vill jobba med stora och professionella bolag som Coor.

Står hållbarhet fortfarande högt upp på agendan?

–  Absolut, hållbarhet är en nyckelfråga för oss på Coor, våra kunder och investerare. Coor står sig bra och arbetar fokuserat med hållbarhetsfrågan.

Hur ser du på Coors framtid?

–  Vi ser att kundernas behov av effektiva servicelösningar kommer att kvarstå även i framtiden och med vår kundorienterade affärsmodell är vi väl positionerade för att vara den rätta partnern för både den privata och den offentliga sektorn. Coor ser också en stark efterfrågan på marknaden och attraktiva affärsmöjligheter i hela Norden. Vi tror att våra utsikter att uppnå tillväxt, lönsamhet och kassaflöde i linje med våra mål över tid är mycket goda.

Tillbaka