Tillbaka
VD-ord
VI KLARADE DET
– TILLSAMMANS
Det senaste året har utmanat oss alla. På Coor tog vi oss igenom pandemin tillsammans – med snabba omställningar och stöd av varandra, våra kunder, våra leverantörer och samhället i stort. Resultatet är fördjupade relationer, en ännu större tilltro till våra kunskaper och förmågor, samt ovärderliga lärdomar för framtiden.

2020 är inte ett vanligt år att prydligt lägga till handlingarna, utan ett år när hela vår värld ställts inför svåra och tunga utmaningar. Det här är ett år när Coor-kulturen – flexibilitet och förmågan att hitta nya lösningar – verkligen prövats.

Jag tillträdde som koncernchef och vd för Coor i augusti 2020 och otaliga gånger förra året fick jag frågan ”Hur känns det att utses till koncernchef mitt under en pandemi?” Jag kan ärligt svara att det helt klart varit utmanande, men jag känner verksamheten väl efter snart 20 år i bolaget och vet vilken enorm styrka vår organisation besitter. En styrka som vi uppnår genom att arbeta tillsammans – med varandra och med våra kunder.

En viktig samhällsinsats

Jag är djupt imponerad av det mod och den kämpaglöd som Coors medarbetare i hela Norden visat i kampen mot det oberäkneliga coronaviruset. Våra medarbetare har på många platser jobbat dygnet runt, sida vid sida med sjukvårdspersonal, med att städa och sanera intensivvårdsavdelningar för covid-patienter. Vi har också varit med att etablera det fältsjukhus utanför Stockholm som stod redo ifall sjukvården skulle bli omöjlig att hantera på de ordinarie vårdavdelningarna. I Danmark har vi arbetat med att sanera skolor så att barnen kunde ha en säker undervisning. Vi har också varit delaktiga i logistikhantering av skyddsutrustning till alla regioner i Sverige. Dessa exempel är bara ett axplock av allt det vi gjort under pandemin. Jag är så stolt över att Coor blivit tillfrågat om dessa uppdrag och att vi som privat aktör kan vara med och stötta när samhället behöver det.

Toppnivåer i årets medarbetarundersökning

2020 är ett år som verkligen utmanat och trots det visar vår årliga medarbetarundersökning bättre siffror än någonsin. Det ser jag som ett kvitto på vår starka kultur där vi arbetar tillsammans med starka, coachande ledare och fantastiska, ansvarstagande medarbetare. Vi har under året fått uppleva fina stunder av skratt och glädje mitt i all oro.

Relationen med kunderna har stärkts

Under 2020 har Coors kundcentrerade affärsmodell med decentraliserat ansvar och täta kunddialoger visat sin styrka. Även i den årliga kundundersökningen når vi toppnivåer. Kriser som denna ställer ofta saker på sin spets och stärker samarbeten. Jag är oerhört glad, men inte förvånad, att vi på Coor är ett bevis på detta. Pandemin har gjort att vi fått en ännu bättre och tätare relation med våra kunder, vi har hittat lösningar för dem och de för oss. När kontor stängts ner och den vanliga kontors­städningen inte behövts har vi till exempel utfört storstädningar, vi har även disponerat om planerade fastighetsprojekt och minskat öppettider och utbud i personal­restauranger. Tack vare att både kunder och medarbetare varit snabbfotade och lösningsorienterade lämnar vi 2020 med ett starkt finansiellt resultat.

”Coors drygt 11 000 medarbetare speglar samhället i stort, när det gäller kultur, bakgrund, ålder och kön. Jag är övertygad om att dessa olikheter stärker oss som bolag.”

Mångfald bygger Coor

Coors drygt 11 000 medarbetare speglar samhället i stort, när det gäller kultur, bakgrund, ålder och kön. Jag är övertygad om att dessa olikheter stärker oss som bolag. Det gör mig också stolt att Coor kan fungera som en integrationsmotor. Som Facility Management-bolag har vi stora möjligheter att ge människor deras första jobb i ett nytt land. Ett jobb som blir en väg in i samhället.

Hållbarhet i framkant

För Coor är hållbarhet en grundläggande värdering, för oss omfattar begreppet de affärsmässiga, sociala och miljömässiga dimensionerna.

Den krassa verkligheten är att vi som individer har överutnyttjat planeten och att var och en av oss nu måste agera utifrån de möjligheter vi har för att kunna efterlämna en friskare jord till kommande generationer. Coor har en långsiktig ambition inom miljömässig hållbarhet och vi ligger i framkant i dessa frågor inom Facility Management-branschen. De senaste åren har vi satt tydliga och mätbara mål för både social och miljömässig hållbarhet – precis på samma sätt som vi alltid gjort för vår affärsmässiga verksamhet. För att sätta våra mål i en global kontext har vi valt att knyta dem mot åtta av FN:s sjutton hållbarhetsmål där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Vägen framåt

Jag ser mycket ljust på de kommande åren. Mycket har förändrats i vår omvärld, men Coors strategi står fast. Vi ska fortsätta utveckla bolaget genom att erbjuda kundanpassade lösningar, vi ska fortsätta vara marknadsledande i Norden och vi ska fortsätta växa, både organiskt och genom strategiskt viktiga förvärv.

I dagsläget förs många produktiva diskussioner med befintliga och potentiella kunder som vill ha hjälp med att effektivisera, hitta nya lösningar, ställa om och utveckla sin verksamhet i spåren av covid-19. Jag är tacksam att vi får det stora förtroendet att hjälpa våra kunder in i en ny framtid. Som jag ser på det har pandemin gjort Coors uppdrag och vision ännu tydligare: genom våra engagerade medarbetare och skräddar­sydda servicelösningar ska vi skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

AnnaCarin Grandin
Vd och koncernchef
Mars 2021

Tillbaka